طبق قامه شیمانو آسرا Shimano_Acera_m3000

385,000 تومان