خودرو 105 شیمانو SHIMANO_105_CS-5800 12-25

583,000 تومان