خودرو 105 شیمانو SHIMANO_105_CS-5800 11-28

583,000 تومان