خودرو شیمانو اولتگرا 11-25 SHIMANO_ULTEGRA_R8000

897,000 تومان